บริษัท ซุปเปอร์เเมนโฟม อินดัสทรี จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับหีบห่อสําหรับชิ้นสวนรถยนต์,
เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องเรือน และ อื่นๆ เรานําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า
ซึ่งเหมาสมกับรูปแบบการใช้งานและความต้องการในปัจจุบัน ด้วยแนวความคิดอันมุ่งมั่น เพื่อผลักดัน
เซนชิน(ประเทศไทย)จํากัด สู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจ ด้วยบริการจากใจสู่ลูกค้าของเรา
พร้อมทั้งครอบคลุมถึงบริการที่ดีในกลุ่มลูกค้าอื่นๆอีกด้วย

syoukai

Product list

FOAM

formbสามารถเลือกลักษณะพิเศษ เช่น ความทนทาน การซึมซับแรงกระแทก การกันความร้อน
ให้กับผลิตภัณฑ์  หรือเลือกใช้วัสดุสั่งทําพิเศษเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

 

Read Detail of Form

PALETTE

palettebด้วยวัตถุดิบที่เพียบพร้อมของเรา
ทําให้จัดทําพาเล็ทได้ทั้งแบบมาตรฐานและแบบสั่งทําพิเศษ
สามารถสั่งทําตามความต้องการอื่นๆ เช่น ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานบุคคลหรือค่าขนส่ง
ขจัดปัญหาของเสียและขยะ ได้เช่นกัน

Read Detail of Palette

DIECUT

diecutbปั๊มขึ้นรูปกระดาษหนาหรือแผ่นเหล็กเป็นรูปร่างต่างๆด้วยแม่พิมพ์ (Die)
ตามความต้องการของลูกค้าและบริการทําแผ่นผนึกหรือกาวติดด้านหลังของผลิต
ภัณฑ์

Read Detail of Diecut

BOX

boxbบริการจัดทํากล่องทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น แบบราคาประหยัด แบบทนทาน
แบบสะดวกต่อการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า
แม้จํานวนสั่งซื้อปริมาณไม่มากหรือจัดทําสินค้า made-to-order เราก็ยินดีให้บริการ

Read Detail of Box

OTHERS

othersbไม่เพียงแค่วัสดุบรรจุหีบห่อจําพวก วัสดุกันกระแทก  ฟิล์มกันกระแทก opp เทป
เท่านั้น ที่เราจัดหาให้ได้ เรายังมีบริการนําเข้าส่งออกวัสดุ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ทั้งในและนอกประเทศผ่านบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูก

Read Detail of Other Product

แผ่นรองหลังรถยนต์ ด้วยวัสดุน้ำหนักเบา

othersb

แผ่นรองหลังรถยนต์ ด้วยวัสดุน้ำหนักเบา

Read Detail