007

แผ่นรองหลังรถเดิมทำจากไม่อัดและเศษผ้าอัดซึ่งทำให้ไม่ทนทานต่อความชื้น และเสียหายหากโดนน้ำ

แผ่นรองหลังรถยนต์ ที่ทำจากวัสดุ honeycomb board (PP) ทนทาน และรับน้ำหนักได้มากกว่า เหมาะสำหรับ

ประเทศแถบร้อนชื้น และสามารถสั่งตัดให้พอดีกับความต้องการของรถแต่ละรุ่นได้